Bảng giá nẹp trang trí inox 304 trang trí nội thất

Bảng giá nẹp trang trí inox 304 trang trí nội thất

Nẹp inox trang trí nội thất 304 đang là xu hướng mới nhất trong sản xuất. Các sản phẩm nẹp inox 304 có chất lượng và độ bền vượt trội, với độ bóng sáng giúp chúng nổi bật hơn so với các mặt hàng khác được trưng bày hoặc được sử dụng cho mục đích trang trí. Chúng có thể được ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm cả xây dựng, nơi chúng cung cấp cả khả năng chống ăn mòn cũng như độ bóng cao do sử dụng quy trình tạo màu PVD mang lại màu sắc bắt mắt không giống với bất kỳ sản phẩm nào trước đây!

Bảng giá nẹp trang trí inox 304 trang trí nội thất

Tên hàng Mã hàng Màu sắc Kích Thước Báo Giá
 Báo Giá Nẹp Inox 304 Chữ V Trang Trí Nội Thất
Nẹp Inox  V10 A001 Bạc Bóng 10×10 dày 0.6 130
A002 Bạc Xước 10×10 dày 0.6 130
A003 Vàng bóng 10×10 dày 0.6 130
A004 Đồng bóng 10×10 dày 0.6 130
A005 Đen bóng 10×10 dày 0.6 130
Nẹp inox  V15 A001 Bạc Bóng 15×15 dày 0.6 165
A002 Bạc Xước 15×15 dày 0.6 165
A003 Vàng bóng 15×15 dày 0.6 165
A004 Đồng bóng 15×15 dày 0.6 165
A005 Đen bóng 15×15 dày 0.6 165
Nẹp inox  V20 A001 Bạc Bóng 20×20 dày 0.6 180
A002 Vàng bóng 20×20 dày 0.6 180
A003 Đồng bóng 20×20 dày 0.6 180
A004 Đen bóng 20×20 dày 0.6 180
Nẹp inox  V25 A001 Bạc bóng 25X25 dày 0.6 235
A002 Vàng bóng 25X25 dày 0.6 235
A003 Đồng Bóng 25X25 dày 0.6 235
A004 Đen bóng 25X25 dày 0.6 235
Nẹp inox  V30 A001 Bạc bóng 30×30 dày 0.6 235
A002 Vàng bóng 30×30 dày 0.6 290
A003 Đồng Bóng 30X30 dày 0.6 290
A004 Đen bóng 30×30 dày 0.6 290
 Báo Giá Nẹp Inox 304 Chữ T Trang Trí Nội Thất
Nẹp Inox T6 A001 Bạc bóng 6Wx5H dày 0.6 210
A002 Bạc xước 6Wx5H dày 0.6 210
A003 Vàng bóng 6Wx5H dày 0.6 220
A004 Vàng Xước 6Wx5H dày 0.6 220
A005 Đồng Bóng 6Wx5H dày 0.6 220
A006 Đồng xước 6Wx5H dày 0.6 220
A007 Đen bóng 6Wx5H dày 0.6 230
A008 Đen xước 6Wx5H dày 0.6 230
Nẹp Inox T8 A001 Bạc bóng 8Wx5H dày 0.6 220
A002 Bạc xước 8Wx5H dày 0.6 230
A003 Vàng bóng 8Wx5H dày 0.6 225
A004 Vàng Xước 8Wx5H dày 0.6 230
A005 Đồng Bóng 8Wx5H dày 0.6 230
A006 Đồng xước 8Wx5H dày 0.6 230
A007 Đen bóng 8Wx5H dày 0.6 235
A008 Đen xước 8Wx5H dày 0.6 235
Nẹp Inox T10 A001 Bạc bóng 10W x 8H dày 0.6 220
A002 Bạc xước 10W x 8H dày 0.6 220
A003 Vàng bóng 10W x 8H dày 0.6 228
A004 Vàng Xước 10W x 8H dày 0.6 228
A005 Đồng Bóng 10W x 8H dày 0.6 228
A006 Đồng xước 10W x 8H dày 0.6 228
A007 Đen bóng 10W x 8H dày 0.6 235
A008 Đen xước 10W x 8H dày 0.6 235
Nẹp Inox T15 A001 Bạc bóng 15W x 8H dày 0.6 220
A002 Bạc xước 15W x 8H dày 0.6 220
A003 Vàng bóng 15W x 8H dày 0.6 240
A004 Vàng Xước 15W x 8H dày 0.6 240
Nẹp Inox T20 A001 Bạc bóng 20W x 8H dày 0.6 245
A002 Bạc xước 20W x 8H dày 0.6 250
A003 Vàng bóng 20W x 8H dày 0.6 265
A004 Vàng Xước 20W x 8H dày 0.6 265
A005 Đồng Bóng 20W x 8H dày 0.6 265
A006 Đồng xước 20W x 8H dày 0.6 265
A007 Đen bóng 20W x 8H dày 0.6 270
A008 Đen xước 20W x 8H dày 0.6 270
Nẹp Inox T25 A001 Bạc bóng 25W x 8H dày 0.6 255
A002 Bạc xước 25W x 8H dày 0.6 285
A003 Vàng bóng 25W x 8H dày 0.6 285
A004 Vàng Xước 25W x 8H dày 0.6 285
A005 Đồng Bóng 25W x 8H dày 0.6 285
A006 Đồng xước 25W x 8H dày 0.6 285
A007 Đen bóng 25W x 8H dày 0.6 290
A008 Đen xước 25W x 8H dày 0.6 290
A009 Vàng bóng 25W x 8H dày 0.6 290
Nẹp Inox T30 A001 Bạc bóng 30Wx8H dày 0.6 300
A002 Bạc xước 30Wx8H dày 0.6 300
A003 Vàng bóng 30Wx8H dày 0.6 335
A004 Vàng Xước 30Wx8H dày 0.6 335
A005 Đồng Bóng 30Wx8H dày 0.6 335
A006 Đồng xước 30Wx8H dày 0.6 335
A007 Đen bóng 30Wx8H dày 0.6 340
A008 Đen xước 30Wx8H dày 0.6 340
 Báo giá nẹp Inox 304 chữ U Trang Trí Nội Thất
Nẹp Inox U3 A001 Bạc bóng 3*10 205
A002 Bạc xước 3*10 215
A003 Vàng bóng 3*10 215
A004 Vàng Xước 3*10 215
Nẹp Inox U5 A001 Bạc bóng 5*10 210
A002 Bạc xước 5*10 215
A003 Vàng bóng 5*10 215
A004 Vàng Xước 5*10 215
A005 Đồng bóng 5*10 215
A006 Đồng xước 5*10 215
A007 Đen bóng 5*10 215
A008 Đen xước 5*10 215
Nẹp Inox U8 A001 Bạc bóng 8*10 220
A002 Bạc xước 5*10 220
A003 Vàng bóng 5*10 230
A004 Vàng Xước 5*10 230
A005 Đồng bóng 5*10 230
A006 Đồng xước 5*10 230
A007 Đen bóng 5*10 230
A008 Đen xước 5*10 230
Nẹp Inox U10 A001 Bạc bóng 10*10 220
A002 Vàng bóng 10*10 230
A003 Đồng Bóng 10*10 230
A004 Đen bóng 10*10 240
Nẹp Inox U12 A001 Bạc bóng 12*10 230
A002 Bạc xước 12*10 240
A003 Vàng bóng 12*10 240
Nẹp Inox U25 A001 Bạc bóng 25*10 280
A002 Vàng bóng 25*10 295
 Báo Giá Nẹp Inox 304 góc vuông 1 cánh ngoài
Nẹp Inox 1 cánh A001 Bạc bóng 10H 340
A002 Vàng bóng 10H 340
A003 Bạc bóng 12H 340
A004 Vàng bóng 12H 360
 Báo giá nẹp inox 304 góc vuông 2 cánh
Nẹp Inox 2 cánh A001 Bạc bóng 10H 370
A002 Vàng bóng 10H 370
A003 Bạc bóng 12H 390
 Báo giá nẹp inox 34 góc vuông 1 cánh trong
Nẹp Inox 1 cánh A001 Bạc bóng 10H 320
A002 Vàng bóng 10H 340
A003 Bạc bóng 12H 330
A004 Vàng bóng 12H 350
 Báo giá nẹp inox 304 góc tròn
Nẹp inox 304 A001 Bạc bóng 10H 228
A002 Vàng bóng 12H 245
A003 Bạc bóng 10H 245
A004 Vàng bóng 12H 265
 Báo giá nẹp inox 304 chữ L, Góc L
Nẹp inox góc L SKL-BB10H Bạc bóng 3*10H 215
SKL-BB12H Bạc bóng 3*12H 220
 Nẹp inox 304 chống trơn cầu thang
Nẹp inox 304 Chống Trơn SKCT-BX20H Bạc xước width : 40mm, hight 20mm 385
Nẹp inox 304 Chống Trơn SKCT-VX20H Vàng Xước 395
 Nẹp Inox 304 trang trí góc vát
Nẹp inox góc vát SKGV-BB10H Bạc bóng 20x10H 180
SKGV-VB10H Vàng bóng 20x10H 185
Nẹp inox V lệch SKV-BB1020H Bạc Bóng 10x20H 190
SKV-VB1020H Vàng bóng 10x20H 200
LẬP LÀ INOX CUỘN ( dài 100m dày 0.4mm)
LA Inox Cuộn SKLAC Màu Vàng, Bạc Chiều rộng từ 10mm đến 60mm Giá từ 550.000 đến 1.780.000 đ/ Cuộn

Phân loại nẹp inox trang trí giá rẻ

Dưới đây là 5 sản phẩm hàng đầu của nẹp inox mạ vàng trong trí nội thất với những đặc điểm và ứng dụng khác nhau.

Nẹp Inox Chữ L
Nẹp Inox Chữ T
Nẹp Inox Chữ U
Nẹp Inox Chữ V 304
Nẹp La Inox 304

Nẹp Inox Chữ L

Nẹp inox Nẹp chữ L là đối tượng chịu sự ăn mòn nên phải làm bằng inox 304 để ứng dụng trong phẫu thuật. Chất liệu của dây đeo giúp bạn dễ dàng tháo rời và gắn các bộ phận khác nhau mà không tốn nhiều công sức.

Nẹp Inox Chữ T

Nẹp hình chữ “T” có thể được sử dụng làm dây treo hoặc móc treo trong sản phẩm nhiều lớp. Loại inox này có giá thành đắt đỏ do quá trình sản xuất mất nhiều thời gian hơn các loại mắc cài khác dẫn đến tăng giá thành. Nó còn được gọi là mắc cài kim loại hình chữ V, đây là loại mắc cài không gỉ được sử dụng phổ biến nhất tại nhà hiện nay do giá thành rẻ so với các loại mắc cài khác trên thị trường hiện nay.

Nẹp Inox Chữ U

Các mắc cài kim loại hình chữ U dễ vỡ do hình dạng của chúng, vì vậy chúng phải được làm bằng thép không gỉ 304 phẫu thuật. Giống như các loại thép không gỉ khác, loại này cũng được sử dụng như một giá treo hoặc hỗ trợ trong các công trình nhiều lớp.

Nẹp Inox Chữ V 304

Đây còn được gọi là nẹp inox định hình 1D, nó có thể dễ dàng lắp đặt và thích hợp lắp đặt trên mọi bề mặt như tường gạch, tường bê tông mà không cần sử dụng đến dây buộc tường. Đây là loại thép không gỉ phẫu thuật có chi phí đáng kể vì việc xử lý bề mặt của nó đòi hỏi thêm thời gian và vật liệu khiến giá thành tăng so với các loại khác có trên thị trường hiện nay.

Nẹp La Inox 304

Đây là loại thép không gỉ thường được sử dụng cho các tay vịn, trong các hình thức chiếu tường với nhiều màu sắc khác nhau vì nó không yêu cầu bất kỳ xử lý hoặc sơn thêm nào.

Địa chỉ cung cấp nẹp inox trang trí nội thất cao cấp, giá rẻ tại TPHCM

Sản xuất và báo giá nẹp trang trí inox nội thất Việt Nam: Nẹp Giá Rẻ, Chào mừng hợp tác!

Nẹp inox mạ đồng trang trí nội thất được sử dụng như một vật trang trí cho trần và tường trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bếp và nhà tắm. Màu sắc của mắc cài có thể được lựa chọn từ nhiều màu sắc khác nhau để tạo thành một vật thể đẹp mắt hoặc hòa vào môi trường. Ngoài xưởng sản xuất nẹp tại TPHCM, Nẹp Giá Rẻ còn hợp tác với các công ty quốc tế cao cấp khác chuyên sản xuất nẹp để đáp ứng nhu cầu của quý khách.

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TRANG TRÍ S VIỆT

  • VP Đại Diện: Số 8A, ngõ 279/1, Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Tp Hà Nội
  • Showroom Hà Nội: Số 3 Đường Vườn Cam, Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
  • Showroom HCM: Số 199 đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
  • Xưởng sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
  • Hotline:  0395 118 885
  • Mail contact: nepgiare@gmail.com
  • Website: nepgiare.com
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.