Bảng Báo Giá Nẹp Nhôm Trang Trí TPHCM năm 2021

Bảng báo giá Nẹp Nhôm Trang Trí TPHCM - Thanh nhôm trang trí HCM

Nẹp Nhôm Trang Trí TPHCM trang trí nội thất là một phần không thể thiếu trong ngành thiết kế và thi công nội thất hiện đại, mang lại nhiều ưu điểm cho các ngôi nhà. Chúng thu hút sự chú ý với vẻ đẹp tinh tế đồng thời hài hòa tốt trong môi trường kiến trúc phong phú; nhưng trong thực tế thông thường, chúng chỉ nhận được sự xem xét thông qua từ những người xây dựng, những người thường bỏ qua những chi tiết nhỏ cần thiết để làm cho ngôi nhà đủ tinh tế hoặc sang trọng mà không lấy đi quá nhiều chức năng từ chúng – một thành phần quan trọng khi xem xét cách chúng ta sống ngày nay!

Bảng Báo Giá Nẹp Nhôm Trang Trí TPHCM

STT Mã hàng Đơn giá bán lẻ Tên gọi Màu
1 NCP8.0 300000 NẸP THÔNG PHÒNG Sâm banh mờ, Vàng mờ, nhôm
2 NLP8 300000 NẸP CHỐNG TRƠN Sâm banh mờ, Vàng mờ, nhôm
3 TL30 410000 NẸP CHỐNG TRƠN Sâm banh mờ, Vàng mờ, nhôm
4 NLP12 310000 NẸP CHỐNG TRƠN Sâm banh mờ, Vàng mờ, nhôm
5 NLP20 320000 NẸP CHỐNG TRƠN Sâm banh mờ, Vàng mờ, nhôm
6 HT10.5 140000 NẸP BO GÓC TRÒN Nhôm, Inox, Vàng bóng, Sâm banh bóng, vàng mờ, Đen
7 HT12.5 150000 NẸP BO GÓC TRÒN Nhôm, Inox, Vàng bóng, Sâm banh bóng, vàng mờ, Đen
8 HTA10 100000 NẸP GÓC V Inox, vàng bóng, vàng mờ, nhôm, sâm banh bóng, Sâm banh mờ
9 HTA15 140000 NẸP GÓC V Inox, vàng bóng, vàng mờ, nhôm, sâm banh bóng, Sâm banh mờ
10 HTA20 150000 NẸP GÓC V Inox, vàng bóng, vàng mờ, nhôm, sâm banh bóng, Sâm banh mờ
11 HTA25 170000 NẸP GÓC V inox; vàng bóng; vàng mờ, nhôm
12 HTA30-20 170000 NẸP GÓC V LỆCH Inox, Vàng mờ, vàng bóng
13 HTA30 180000 NẸP GÓC V Inox, vàng bóng, vàng mờ, nhôm, sâm banh bóng, Sâm banh mờ
14 HTI10.5 140000 NẸP KẾT THÚC Inox; Vàng bóng, Nhôm
15  HTI12.5 160000 NẸP KẾT THÚC Inox; Vàng bóng, Nhôm
16 HTM10 120000 NẸP CHỮ M Inox; Vàng bóng, Nhôm
17 HTH10*10 120000 NẸP CHỮ U Vàng bóng, Inox, vàng mờ, nhôm
18 HTH10-CONG 120000 NẸP CHỮ U CONG Vàng bóng, Inox
19 HTH20 150000 NẸP CHỮ U Vàng bóng, Inox, vàng mờ, nhôm
20 HTH5.0 120000 NẸP CHỮ U Vàng bóng, Inox,  nhôm
21 VU5.0 120000 NẸP CHỮ U Nhôm, Inox, Vàng bóng, vàng mờ, sâm banh mờ
22 U8 120000 NẸP CHỮ U Inox, Vàng mờ, Sâm banh mờ
23 HTH12.5 140000 NẸP CHỮ U ÂM Vàng bóng, nhôm
24 MB19.8 150000 NẸP KẾT THÚC, NẸP CHỮ L Vàng bóng, Inox, vàng mờ, nhôm, sân banh mờ
25 MB3.5 130000 NẸP BO VIỀN Inox, vàng bóng
26 MB30 170000 NẸP KẾT THÚC, NẸP CHỮ L Vàng bóng, Inox, vàng mờ, nhôm
27 MB5.0 140000 NẸP BO VIỀN Inox, vàng bóng
28 ME3.5 130000 NẸP NỐI
SÀN
Inox, vàng bóng
29 ME5.0 140000 NẸP NỐI
SÀN
Inox, vàng bóng
30 MF18.8 150000 NẸP BO
VIỀN
Inox, vàng bóng
31 MS10 120000 NẸP CHỈ
T CONG
Vàng bóng, inox
32 MT10 120000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ, sâm banh mờ, sâm banh bóng
33 MT12 100000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ
34 MT14 140000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ, sâm banh bóng
35 MT20 150000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ, sâm banh mờ, sâm banh bóng
36 MT25 160000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ, sâm banh mờ
37 MT30 170000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ, sâm banh mờ
38 MT6.0 90000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ, sâm banh mờ
39 MT8.0 100000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ
40 MT6C 90000 NẸP CHỈ T Inox, nhôm, vàng bóng, vàng mờ
41 MY10.3 265000 NẸP GÓC
DƯƠNG
Inox, vàng bóng
42 MY3.5 140000 NẸP GÓC
DƯƠNG
Inox, vàng bóng
43 MY5.0 150000 NẸP GÓC
DƯƠNG
Inox, vàng bóng
44 MC6.8 120000 NẸP GÓC
TRONG
Vàng mờ, nhôm, vàng bóng, inox
45 MC20 300000 NẸP GÓC
TRONG
Nhôm
46 YS10 85000 NẸP GÓC
NHỰA
Trắng, Kem
47 FU8.0 170000 NẸP GÓC
DƯƠNG
INOX
48 MF12 160000 NẸP KẾT
THÚC
Sâm banh mờ,
Vàng mờ, nhôm
49 MF9 180000 NẸP KẾT
THÚC
Vàng bóng, vàng mờ, nhôm, inox, sâm banh mờ
50 DCP85 480000 LEN CHÂN
TƯỜNG
Nhôm, vàng mờ
51 PKDCP85
-GA
75000 PHỤ KIỆN
DCP85 GÓC ÂM
Nhôm, vàng mờ
52 PKDCP85
-GD
75000 PHỤ KIỆN
DCP85 GÓC DƯƠNG
Nhôm, vàng mờ
53 PKDCP85-
CHỐT PHẢI-CHỐT TRÁI
75000 PHỤ KIỆN
DCP85 KẾT THÚC TRÁI, KẾT THÚC PHẢI
Nhôm, vàng mờ
54 DCP60 390000 LEN CHÂN
TƯỜNG
Nhôm, vàng mờ
55 DCP60-GC 390000 LEN CHÂN
TƯỜNG
Nhôm
56 PKDCP60
-GA
70000 PHỤ KIỆN
DCP60 GÓC ÂM
Nhôm, vàng mờ
57 PKDCP60
-GD
70000 PHỤ KIỆN
DCP60 GÓC DƯƠNG
Nhôm, vàng mờ
58 PKDCP60-
CHỐT PHẢI-CHỐT TRÁI
70000 PHỤ KIỆN
DCP60 KẾT THÚC TRÁI, KẾT THÚC PHẢI
Nhôm, vàng mờ
59 MKP10 365000 NẸP LUỒN DÂY
ĐIỆN
Nhôm
60 YC3.0 215000 NẸP BO GÓC Sâm banh bóng
61 NOP8.0 405000 NẸP CHÊNH
CỐT
Vàng mờ, sâm banh mờ
63 DCP7.0 230000 NẸP THẢM Vàng mờ, Inox
64 XV40-ĐB 280000 NẸP GÓC V Inox,  vàng đồng
65 LEN6-ĐEN 330000 LEN CHÂN
TƯỜNG
Đen
66 PK-LEN6-ĐEN-GN 40000 PK len chân tường Đen
67 PK-LEN6-ĐEN-GT 40000 PK len chân tường Đen
68 OC12 180000 NẸP NO GÓC TRÒN Vàng bóng, Inox
69 MS20 140000 NẸP T Vàng mờ, Inox
70 MF11 150000 NẸP KẾT THÚC SÀN NHỰA Vàng mờ, Inox
71 NLP12-1-ximei 360000 NẸP CHỐNG TRƠN Sâm banh mờ
72 Đế nhựa 8 +12 40000 ĐẾ NHỰA
73 MT40 255000 NẸP T Nhôm
74 MC20 370000 NẸP GÓC TRONG Nhôm
75 Lập là 15mm 130000 NẸP LẬP LÀ Inox, vàng bóng
76 V5*20 130000 NẸP V LỆCH Inox, vàng bóng, vàng mờ, nhôm
77 NLP25 320000 NẸP CHỐNG TRƠN Nhôm, vàng mờ
78 Lập là 20mm 120000 NẸP LẬP LÀ
79 T8-CN 70000
80 ML20 130000
81 T20-CN 150000

Phân loại Nẹp Nhôm Trang Trí TPHCM

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nẹp nhôm trang trí nội thất.Dưới đây là những sản phẩm đặc trưng và phổ biến nhất.

Nẹp Chống Trơn Cầu Thang
Nẹp Nhôm Chữ L
Nẹp Nhôm Chữ T
Nẹp Nhôm Chữ U
Nẹp Nhôm Sàn Gỗ
Nẹp Thảm

Nẹp Nhôm chữ L:

Đây là loại nhôm trang trí thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Nó có thể được uốn cong thành nhiều hình dạng khác nhau để nâng cao bất kỳ góc hoặc cạnh nào trên đồ nội thất, tấm ốp, sàn, dầm trần và nhiều bề mặt tương tự khác, nó là vô hạn! Hình chữ L được làm bằng hai miếng nhôm riêng biệt với một miếng uốn cong 90 độ so với miếng kia được gắn chặt bằng vít.

Nẹp Nhôm chữ U:

Dải nhôm này là một mặt hàng đặc biệt không có nhiều trong các cửa hàng hiện nay do tính độc đáo của nó, nó có thể được sử dụng cho mục đích trang trí hoặc thậm chí là một công cụ thiết thực khi xử lý cách nhiệt. Nó tương tự như đường viền hình chữ L nhưng nó đi xung quanh và tạo ra một mảnh hình tròn hoàn hảo trông rất sang trọng trên trần nhà.

Nẹp Nhôm chữ T:

Cũng giống như trang trí nhôm hình chữ L và chữ U đã đề cập trước đây, nó được làm bằng hai mảnh riêng biệt nhưng lần này chúng vuông góc với nhau và có một khoảng cách nhỏ ở giữa chúng; nó tạo thành một vật thể hoàn toàn mới – một hình chữ T! Loại này được sử dụng để nâng cao các đồ nội thất khác nhau, thường là các trụ trên giường vì tính năng sử dụng thực tế của nó vào ban đêm khi bạn muốn đổi bên, hoặc thậm chí có thể là tủ / tủ đựng quần áo cũng cần đổi bên.

Nẹp Nhôm chữ V

Loại này ít được biết đến hơn nhưng có chức năng tương tự như các loại trang trí trước đó; Nó có thể được sử dụng cho mục đích trang trí hoặc mục đích thực tế tùy thuộc vào sở thích của bạn … Đối với trang trí hình chữ L, U và T, chúng có nhiều hình dạng / kích thước, màu sắc, kết cấu khác nhau, v.v.

Nẹp Thảm:

Điều này được sử dụng để buộc chặt thảm hoặc bất kỳ vật liệu lát sàn nào để nó không di chuyển khi đi trên đó. Nó có thiết kế rất đơn giản giúp bạn dễ dàng lắp đặt mà không ảnh hưởng quá nhiều đến trang trí của ngôi nhà của bạn; hầu hết các nhà xây dựng sẽ sử dụng loại trang trí này vì nó thiết thực và có giá dưới 100000 vnđ!

Nẹp Nhôm Sàn Nhựa:

Đúng như tên gọi, loại nẹp này được làm từ nhựa nhưng vẫn giữ được tất cả các đặc tính của nhôm như sức mạnh, tính linh hoạt và độ bền. Cái này có thể được uốn cong ở 45 độ so với phương thẳng đứng, mang lại cho nó một mặt mạnh mẽ và một mặt linh hoạt. Nó được sử dụng để buộc chặt ván sàn hoặc bất kỳ loại vật liệu nào khác mà bạn muốn giữ cố định, nhựa làm cho nó đàn hồi tốt hơn nên việc kéo thảm ra không khó như với các tấm trang trí bằng nhôm thông thường.

Nẹp nhôm sàn gỗ:

Loại này tương tự như loại nẹp nhựa nhưng thay vào đó nó được làm bằng gỗ, loại này không có nhiều tính linh hoạt như loại bằng nhựa nhưng đó là vì nhôm không đến từ cây! Chiếc này có thể được uốn cong lên đến 90 độ so với vị trí ban đầu của nó, giống như phần trang trí hình chữ T cũng có tính chất nhôm – chúng tạo ra những món đồ gia dụng tuyệt vời nhờ độ bền và tính thiết thực để sử dụng hàng ngày.

Nẹp phẳng:

Đây là trang trí bằng nhôm yêu thích nhất của tôi, tôi thích kiểu dáng của nó và hầu hết mọi người sẽ đồng ý với tôi nếu họ thấy nó được lắp đặt trong nhà của họ … Nó rất đơn giản nhưng hấp dẫn; chúng có các hình dạng thông thường như hình chữ nhật hoặc hình vuông nhưng cũng có hình dạng phức tạp hơn như hình tròn, hình tam giác trái tim, v.v. Bạn thậm chí có thể mua chúng được tạo sẵn thành các hình dạng cụ thể mà bạn nhìn thấy trên ảnh hoặc tìm thấy trên danh mục thu hút sự chú ý của bạn- -họ có rất nhiều thứ đó! Đối với việc lắp đặt, cái này yêu cầu các vít phải được gắn chặt xung quanh cạnh của nó để nó không bị gãy khi chịu lực, một số cửa hàng xi mạ bán các đầu vít có lỗ đục sẵn để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho bạn.

Nẹp góc tròn:

Loại này rất giống với nẹp nhôm phẳng thông thường ngoại trừ nó có các góc tròn, loại này cũng có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau như tấm phẳng. Bạn có thể mua chúng được cài đặt sẵn hoặc bạn có thể tự làm; cài đặt hoàn toàn giống như với các trang trí nhôm thông thường.

Nẹp chống trơn cầu thang nhôm:

Tôi muốn đề cập đến những thứ này vì chúng thực sự được làm bằng nhôm nhưng tôi đã không đưa chúng vào danh sách của mình chủ yếu do thiết kế phức tạp của chúng – một vài bước được bắt vít với nhau tạo nên toàn bộ đơn vị … Việc lắp đặt thường yêu cầu sự trợ giúp chuyên nghiệp vì bạn Cần phải khoan những lỗ lớn xuyên qua mái nhà của bạn để chúng có thể được gắn chặt vào đúng cách, nếu không được thực hiện đúng, nó sẽ dẫn đến cầu thang rất không ổn định!

Địa chỉ mua Nẹp Nhôm Trang Trí TPHCM

Trên thị trường có vô số dòng sản phẩm Nẹp Nhôm Trang Trí TPHCM với các nguồn nhập và xuất xứ khác nhau. Để mua những sản phẩm chất lượng cần phải tìm đúng địa chỉ cung cấp uy tín. Bạn có thể chọn lựa sản phẩm ở Nẹp Giá Rẻ để sở hữu những sản phẩm chất lượng cao.

Lợi ích khi lựa chọn Nẹp Nhôm Trang Trí TPHCM  tại Nẹp Giá Rẻ

– Giá thành của nẹp nhôm cam kết đi đôi với chất lượng và đảm bảo rẻ nhất trên thị trường.
– Các sản phẩm đều đa dạng về màu sắc, kích thước để khách hàng có sự lựa chọn phù hợp nhất.
– Không bao giờ bán hàng giả, hàng nhái thương hiệu hoặc sản phẩm kém chất lượng.
– Tất cả các sản phẩm đến từ nhà sản xuất và nhập khẩu, có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch và xác thực.
– Nếu hàng bán ra không đúng như cam kết và sai nơi xuất xứ sẽ hoàn trả 100% giá trị hàng hóa.

CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NẸP GIÁ RẺ

  • Showroom Hà Nội: Số 3 Đường Vườn Cam, Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
  • Showroom HCM: Số 199 đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
  • Xưởng sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
  • Hotline:  0395 118 885
  • Mail contact: nepgiare@gmail.com
  • Website: Nepgiare.com
5/5 - (1 bình chọn)