Khung Gương hình chữ nhật khung inox mạ vàng G1001 Cao Cấp