Khung Gương treo tường viền inox mạ vàng – G1003 Cao Cấp