Nẹp Inox chữ U mạ vàng đồng

Liên hệ

  • Sản Phẩm: Nẹp Inox Chữ U Mạ Vàng Đồng – U8 U10 U5 U3 U15 U20
  • Màu Sắc: Đồng Bóng
  • Mã Hàng: SVU8
  • Thông Số: 8X5X2440
  • Chất Lượng: Inox 304 Cao Cấp